قالب دیجیتال مارکتینگ

پاورپوینت،گردشگری سلامت و رویکردی نوین در استفاده ازدیجیتال مارکتینگ

Rate this post

پاورپوینت،گردشگری سلامت و رویکردی نوین در استفاده ازدیجیتال مارکتینگ

پاورپوینت،گردشگری سلامت و رویکردی نوین در استفاده ازدیجیتال مارکتینگ

پاورپوینت-گردشگری-سلامت-و-رویکردی-نوین-در-استفاده-ازدیجیتال-مارکتینگظربه اهمیت صنعت گردشگری دربرهه فعلی و اینکه صنعت گردشگری ؛بعد از صنعت نفت و خودروسازی،یکی از صنعت های درآمدزای جهانی محسوب می شود که با کمترین سرمایه گذاری بیشترین در امد را عاید سرمایه گذاران و صاحبان کسب وکارهای گردشگری می نماید و از طرفی «بازار گردشگری سلامت به عنوان یکی از صنایع درآمـدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگـری است. در سطـح کلان، دولت ها علاقه مند به بهره مندی از مزایای اقتصـادی ناشی از این صنعت هستند. بنابراین رقابت فزایندهای میان کشورهای مختلف به ویژه کشـورهای در حال توسعه آسیـایی برای جذب گردشگـران سلامت آغاز شده است. چرا کـه با توجه به ارزآوری بالای این صنعت، نقش بسیار مؤثری در رشد و توسعه اقتصادی جامعه میزبان خواهد داشت. سفر برای درمان و بازیابی توان از مهمترین اهداف گردشگری سلامت است و اغلب اوقات، حول دریافت خدمات درمانی، فعالیت های اوقات فراغت نیز به بسته سلامت بیمار اضافه می شود.

-مفهوم گردشگری سلامت

گردشگری سلامت شامل افراد و گروههایی هست که برای استفاده از تغییر آب وهوا (با هدف پزشکی ودرمانی)، استفاده از آبهای معدنی، گذراندن دوران نقاهت، معالجه ونظایر آن اقدام به مسافرت میکنند. سازمان جهانی گردشگری، گردشگری سلامت را به طور خاص چنین تعریف میکند: استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سلامتی وروحیه فرد با استفاده از آبهای معدنی، آب و هوا یا مداخلات پزشکی منجر میشود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد و در مدت زمانی بیش از ۲۴ ساعت و کمتر از یکسال به طول میانجامد. مقصود از گردشگری درمانی، رفتن به مکانهایی است که فرد بتواند از خدمات پزشکی آن مکان استفاده کند. چنین سفری مستلزم فعالیتهای گوناگونی میشود که در هر یک، مسئله بهداشت و سالمت فرد یا جهانگرد مدنظر است.

-مقایسه ارزی آوری گردشگر سلامت نسبت به گردشگران معمولی

برآورد شده ا ست یک گردشگر سلامت، سه برابر گردشگر معمولی باعث ارزآوری می شود. در حال حاضر، با توجه به کم هزینه بودن و پردرآمد بودن این صنعت، بسیاری از کشورهای علاقمند به توسعه گردشگری، توجه خود را بر این بخش از صنعت گردشگری متمرکز و برای آن برنامه ریزی می کنند. امروزه مهمترین مقاصد این نوع گردشگری کشورهای در حال توسعه ای است که به لحاظ هزینه ای مقرون به صرفه و از نظر توسعه دانش و تکنولوژی پزشکی نیز از استانداردهای لازم برخوردارند.

-اهمیت صنعت گردشگری برای کشورهاازمنظر افزایش امید به زندگی درسطح جهانی

صنعت گردشگری دارای شاخه های متعددی ا ز جمله «گردشگری پزشکی، گردشگری صحت، گردشگری مذهبی، گردشگری انبوه، گردشگری تجاری و …» است. در طول سالیان اخیر با توجه به افزایش امید به زندگی در سطح جهانی و پیر شدن جمعیت دنیا، گردشگری سلامت که متشکل از گردشگری پزشکی و گردشگری صحت می شودا همیتب سزایی درب ین کشورها یافته ا ست.
فهرست

گردشگری سلامتَ

دیباچه

تعریف گردشگری پزشکی

مفهوم گردشگری سلامت

انواع گردشگری سلامت

گردشگری سلامت و انواع آن ازمنظرکافمن و مولر

بازاریابی درگردشگری پزشکی

(PS7) راهبردهای بازاریابی در کشورهای مختلف در زمینه ی گردشگری پزشکی

استراتژی بازاریابی ویدیویی و صنایعی که به آن نیاز جدی دارند

کسب‌وکارهای حوزه‌ی گردشگری و توریسم

کسب‌وکارهای حوزه‌ی بهداشت و سلامتی

دلایل انتخاب افراد برای سفرهای بین المللی جهت دریافت مراقبت های سلامت

دو توسعه ی مرتبط که تقاضا برای گردشگری پزشکی را تسهیل مینمایند

دلایل رضایت گردشگران پزشکی از درمان در تایلند

مسایل اخلاقی در گردشگری پزشکی و تأثیر آن برنظام سلامت

تغییر نگرش نسبت به گردشگری پزشکی

مسایل اخلاقی مربوط به بیماران داخلی

دلایل رشد جهانی گردشگری پزشکی

مسایل اخلاقی مربوط به بیماران خارجی

جایگاه رسانه های اجتماعی در توسعه بازاریابی گردشگری الکترونیکی ایران

گردشگری الکترونیکی

مدیریت رضایت مشتری، بارویکردفرآیندهای مدل سوئیفت

ارزیابی نقش فناوری اطلاعات در ارتقای صنعت گردشگری جزیره کیش

نقش فناوری اطلاعات درتوسعه صنعت گردشگری-مطالعه موردی کشورایران

نقش فناوری اطلاعات درتوسعه گردشگری جزیره کیش

قابلیت های جزیره کیش برای صنعت گردشگری

استراتژی بازاریابی ویدیویی برای آژانس‌های بازاریابی

بازاریابی گردشگری، موضوع مهم شرکت های گردشگری

تأثیر تبلیغات شفاهی بر صنعت گردشگری

دلایل قدرت تاثیر گذاری ارتباط دو طرفه یا همان تبلیغ شفاهی

توریسم در چنگال شبکه‌های اجتماعی

چگونه تکنولوژی نوآوری را به گردشگری پزشکی اضافه می کند- گردشگری پزشکی در هند

زیرساخت های گردشگری پزشکی در هند

نقش تکنولوژی در گردشگری پزشکی

عوامل موثر بر توسعه گردشگری درمانی

دیجیتال مارکتینگ پزشکی : گام دوم شبکه های اجتماعی برای پزشکان

شبکه های اجتماعی برای ارتقای بازاریابی پزشکان و مراکز درمانی چه می‌کند؟

چگونه در توریسم ‌سلامت «برند» شویم

عوامل موثر بر توسعه گردشگری درمانی

توصیه هایی برای توسعه گردشگری سلامت

دیجیتال مارکتینگ پزشکی : گام دوم شبکه های اجتماعی برای پزشکان،نقش شبکه های اجتماعی برای ارتقای بازاریابی پزشکان و مراکز درمانی

. نقش شبکه‌های اجتماعی  در بهبود بیماران، انتقال فوری اطلاعات، گرفتن بازخوردها و بهبود ارتباط پزشک و بیمار

گردشگری و تأثیرات اقتصادی آن در ایران

جایگاه رقابتی گردشگری ایران در مقایسه با رقبای منطقه خاورمیانه و آفریقای شاملی

شاخص های کلان اقتصاد گردشگری از منظر گزارش جهانی سفر و گردشگری

دسته بندی آثار گردشگری از منظر شورای جهانی سفر و گردشگری

انواع تأثیر گردشگری بر تولید ناخالص داخلی ازمنظر شورای جهـانی سفر و گردشـگری

مشکلات و چالش های موجود در مسیر توسعه گردشگری سلامت

تحلیلی بر وضعیت گردشگری سلامت ایران و کشورهای جهان- سهم انواع گردشگری در مسافرتهای بین المللی

 تحلیلی بر وضعیت گردشگری سلامت ایران و کشورهای جهان- سهم انواع گردشگری در مسافرتهای بین المللی-ازمنظر مهمترین منطقه گردشگری پزشکی در جهان منطقه آسیا

دلایل سفرگردشگران درمانی به سایرکشورها

مهمترین بازارهای هدف مقصدهای گردشگری درمانی در آسیا،ازمنظرمک کنزی

دلایل سفرهای درمانی ازمنظر انجمن بین المللی گردشگری درمانی MTA))

وضعیت گردشگری درمانی در آسیا، خاورمیانه و ایران

دلالی در گردشگری و چالش سهم ایران دربازار گردشگری

تحلیلی بر وضعیت گردشگری درمانی تایلند

نقش دولت و بخش خصوصی در گردشگری سلامت تایلند

تبلیغات اثربخش بین المللی گردشگری در تایلند

نقش بخش خصوصی تایلند در ارتقای گردشگری پزشکی

تحلیلی بر وضعیت گردشگری درمانی هندوستان

تحلیلی بر وضعیت گردشگری درمانی کرهٔ جنوبی

گردشگری سلامت-مطالعه موردی بیماران اماراتی درکره جنوبی

جامعه هدف گردشگری سلامت در کره جنوبی

الزامات برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی

ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ

غلبه بر چالش های کارآفرینی در حوزه‌ی پزشکی ؛ کارآفرین شدن در بخش سلامت

نقش تکنولوژی در گردشگری پزشکی

چگونه در توریسم ‌سلامت «برند» شویم

عوامل موثر بر توسعه گردشگری درمانی

شش استراتژی مجازی برای بازاریابی گردشگری

استراتژی غافلگیری و خوشحال کردن در فرودگاه

استراتژی. مراکز محلی گردشگری خود را با یک هسته مرکزی پشتیبانی کنید

استراتژِی آموزش و برنامه‌ریزی برای مسافران منفی و ناراضی

استراتژی  استفاده از داده‌های اجتماعی برای درک بهتر بازدیدکنندگان خارج از بازار

تحلیلی بر وضعیت گردشگری درمانی فیلیپین

اقدامات دولت و بخش خصوصی

مزیت های گردشگری دولت فلیپین

خدمات، مقاصد و بازارهای هدف کشورفلیپین

تحلیلی بر وضعیت گردشگری درمانی کوبا

تحلیلی بر وضعیت گردشگری درمانی ترکیه

کشورهای امن و خطرناک گردشگری سلامت در سال ۲۰۱۵  

بهترین راهکارهای دیجیتال مارکتینگ در گردشگری

مزایای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری

روندهای  بازاریابی دیجیتال گردشگری در ۲۰۱۸

۴روند بازاریابی دیجیتال گردشگری در ۲۰۱۸

چرا پزشکان باید دیجیتال مارکتینگ را بیاموزند

۸۴ درصد بیماران از طریق منابع آنلاین و آفلاین به دنبال خدمات پزشکی هستند

دیجیتال مارکتینگ پزشکی : گام دوم شبکه های اجتماعی برای پزشکان

شبکه های اجتماعی برای ارتقای بازاریابی پزشکان و مراکز درمانی چه می‌کند؟

 

دانلود فایل

 

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها