توسعه کسب و کار

تحقیق تعريف کسب و کار 36 ص

Rate this post

دانلود تحقیق تعريف کسب و کار 36 ص

تحقیق تعريف کسب و کار 36 ص

تحقیق-تعريف-کسب-و-کار-36-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 42 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏کار‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 1
‏تعريف کسب و کار
‏مقدمه :
‏نويسندگان‏ ‏مختلف،‏ ‏تعاريف‏ ‏متفاوتي‏ ‏از‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏دارند‏. ‏در‏ ‏واژه‏ ‏نامه‏‌‏ي‏ ‏آکسفورد‏[1]‏،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏به‏ ‏معني‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏و‏ ‏تجارت‏ ‏آمده‏ ‏است‏. ‏در‏ ‏واژه‏ ‏نامه‏‌‏ي‏ ‏لانگ‏ ‏من‏[2]‏،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏به‏ ‏فعاليت‏ ‏پول‏ ‏در‏ ‏آوردن‏ ‏و‏ ‏تجارتي‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏پول‏ ‏حاصل‏ ‏شود،‏ ‏گفته‏ ‏مي‏‌‏شود‏.
‏به‏ ‏زبان‏ ‏ساده،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏حالتي‏ ‏از‏ ‏مشغوليت‏ ‏و‏ ‏به‏ ‏طور‏ ‏عام،‏ ‏شامل‏ ‏فعاليت‏‌‏هايي‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏توليد‏ ‏و‏ ‏خريد‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏با‏ ‏هدف‏ ‏فروش‏ ‏آنها‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏کسب‏ ‏سود،‏ ‏در‏ ‏بر‏ ‏مي‏‌‏گيرد‏.
‏1. ‏بر‏ ‏طبق‏ ‏نظر‏ (‏ارويک‏ ‏و‏ ‏هانت‏)[3] ‏و‏ ‏کاري‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏خدمات‏ ‏يا‏ ‏کارهايي‏ ‏که‏ ‏ديگر‏ ‏افراد‏ ‏جامعه‏ ‏به‏ ‏آن‏ ‏نياز‏ ‏دارند‏ ‏و‏ ‏مايل‏ ‏به‏ ‏خريد‏ ‏آن‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏توان‏ ‏پرداخت‏ ‏بهاي‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏دارند،‏ ‏توليد،‏ ‏توزيع‏ ‏و‏ ‏عرضه‏ ‏مي‏ ‏شود‏. ‏،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏عبارت‏ ‏است‏ ‏از‏ ‏هر‏ ‏نوع‏ ‏کسب
‏2. (‏پترسن‏ ‏و‏ ‏پلومن‏)[4] ‏بر‏ ‏اين‏ ‏باورند‏ ‏که‏ ‏هر‏ ‏تبادلي‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏صورت‏ ‏گيرد،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏نيست،‏ ‏بلکه‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار،‏ ‏هر‏ ‏نوع‏ ‏تبادل‏ ‏تکراري‏ ‏و‏ ‏تجديد‏ ‏شونده‏ ‏ي‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏است‏.
‏3. ‏پروفسور‏ (‏اون‏)[5] ‏،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏را‏ ‏يک‏ ‏نوع‏ ‏کاسبي‏ ‏مي‏ ‏داند‏ ‏که‏ ‏طي‏ ‏آن‏ ‏کالاها‏ ‏يا‏ ‏خدمات‏ ‏براي‏ ‏فروش‏ ‏در‏ ‏بازار‏ ‏توليد‏ ‏و‏ ‏توزيع‏ ‏مي‏ ‏شوند‏.
‏بنابراين‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏تعاريف‏ ‏ياد‏ ‏شده‏ ‏مي‏ ‏توان‏ ‏دريافت‏ ‏که‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏با‏ ‏خريد‏ ‏و‏ ‏فروش‏ ‏کالاها،‏ ‏توليد‏ ‏کالاها‏ ‏يا
‏کار‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 2
‏ ‏عرضه‏ ‏ي‏ ‏خدمات،‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏به‏ ‏دست‏ ‏آوردن‏ ‏سود،‏ ‏سر‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏دارد‏. ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏تعاريف‏ ‏ياد‏ ‏شده،‏ ‏ويژگيهاي‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار،‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏:
‏1. ‏فروش‏ ‏يا‏ ‏انتقال‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏براي‏ ‏کسب‏ ‏ارزش
‏2. ‏معامله‏ ‏ي‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات
‏3. ‏تکرا‏ ‏رمعاملات
‏4. ‏انگيزه‏ ‏ي‏ ‏سود‏ (‏مهمترين‏ ‏و‏ ‏قدرتمندترين‏ ‏محرک‏ ‏اداره‏ ‏ي‏ ‏امور‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏)
‏5. ‏فعاليت‏ ‏توأم‏ ‏با‏ ‏ريسک،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار،‏ ‏هميشه‏ ‏بر‏ ‏آينده‏ ‏متمرکز‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏عدم‏ ‏اطمينان،‏ ‏ويژگي‏ ‏آينده‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏اين‏ ‏رو،‏ ‏همواره‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏توأم‏ ‏با‏ ‏ريسک‏ ‏است‏.
‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏ ‏روستايي
‏اكنون‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏ ‏روستايي‏ ‏بيش‏ ‏از‏ ‏گذشته‏ ‏با‏ ‏پديده‏‌‏ی‏ ‏كارآفريني‏ ‏سرو‏ ‏كار‏ ‏دارد‏. ‏مؤسسات‏ ‏و‏ ‏شخصيت‏‌‏هاي‏ ‏رواج‏ ‏دهنده‏‌‏ی‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏ ‏روستايي،‏ ‏كارآفريني‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏منزله‏‌‏ی‏ ‏يك‏ ‏مداخله‏‌‏ی‏ ‏راه‏‌‏بردي‏ ‏مي‏‌‏دانند‏ ‏كه‏ ‏مي‏ ‏تواند‏ ‏فرايند‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏ ‏روستايي‏ ‏را‏ ‏تسريع‏ ‏بخشد‏ ‏اما‏ ‏به‏ ‏نظر‏ ‏مي‏‌‏رسد‏ ‏كه‏ ‏همگي‏ ‏آنها‏ ‏بر‏ ‏نياز‏ ‏به‏ ‏گسترش‏ ‏بنگاه‏‌‏هاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏روستايي‏ ‏نيز‏ ‏توافق‏ ‏دارند‏. ‏آژانس‏‌‏هاي‏ ‏توسعه،‏ ‏كارآفريني‏ ‏روستا‏ ‏را‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏يك‏ ‏نيروي‏ ‏اشتغال‏‌‏زاي‏ ‏بزرگ،‏ ‏سياست‏‌‏مداران‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏همچون‏ ‏يك‏ ‏راه‏‌‏برد‏ ‏كليدي‏ ‏براي‏ ‏جلوگيري‏ ‏از‏ ‏ناآرامي‏ ‏در‏ ‏مناطق‏ ‏روستايي،‏ ‏و‏ ‏كشاورزان،‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏وسيله‏‌‏اي‏ ‏براي‏ ‏بهبود‏ ‏درآمد‏ ‏خويش‏ ‏مي‏‌‏دانند‏.‏به‏ ‏اين‏ ‏ترتيب،‏ ‏كارآفريني‏ ‏از‏ ‏نقطه‏ ‏نظر‏ ‏تمام‏ ‏اين‏ ‏گروه‏‌‏ها‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏وسيله‏‌‏اي‏ ‏براي‏ ‏بهبود‏ ‏كيفيت‏ ‏زندگي‏ ‏فردي،‏ ‏خانوادگي‏ ‏و‏ ‏اجتماعي‏ ‏و‏ ‏ابزاري‏ ‏براي‏ ‏تثبيت‏ ‏اقتصاد‏ ‏و‏ ‏محيطي‏ ‏سالم‏ ‏تلقي‏ ‏مي‏‌‏گردد‏. ‏در‏ ‏شرايط‏ ‏وجود‏ ‏يك‏ ‏سمت‏‌‏گيري‏ ‏كارآفرينانه‏ ‏در‏ ‏قبال‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏ ‏روستايي،‏ ‏اين‏ ‏موضوع‏ ‏پذيرفته‏ ‏مي‏‌‏گردد‏ ‏كه‏ ‏كارآفريني،‏ ‏يك‏ ‏نيروي‏ ‏مركزي‏
‏کار‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 3
‏براي‏ ‏نيل‏ ‏به‏ ‏رشد‏ ‏و‏ ‏توسعه‏ ‏اقتصادي‏ ‏است‏. ‏بدون‏ ‏آن،‏ ‏ديگر‏ ‏عوامل‏ ‏توسعه‏ ‏به‏ ‏هدر‏ ‏رفته‏ ‏و‏ ‏تلف‏ ‏مي‏‌‏شود؛‏ ‏با‏ ‏اين‏ ‏حال،‏ ‏پذيرش‏ ‏اين‏ ‏نكته‏ ‏نمي‏‌‏تواند‏ ‏به‏ ‏تنهايي‏ ‏به‏ ‏توسعه‏‌‏ی‏ ‏روستايي‏ ‏و‏ ‏پيشبرد‏ ‏فعاليت‏‌‏هاي‏ ‏اقتصادي‏ ‏بيانجامد‏. ‏كارآفريني‏ ‏در‏ ‏نواحي‏ ‏روستايي‏ ‏در‏ ‏جستجوي‏ ‏تركيب‏ ‏واحدي‏ ‏از‏ ‏منابع،‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏درون‏ ‏و‏ ‏هم‏ ‏در‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏فعاليت‏‌‏هاي‏ ‏كشاورزي‏ ‏است‏. ‏مثال‏‌‏هاي‏ ‏متنوعي‏ ‏از‏ ‏كاربردهاي‏ ‏غيركشاورزي‏ ‏منابع‏ ‏موجود‏ ‏همچون‏: ‏گردشگري،‏ ‏آهنگري،‏ ‏درود‏ ‏گري،‏ ‏ريسندگي‏ ‏و‏ ‏مثال‏‌‏هايي‏ ‏از‏ ‏تنوع‏ ‏بخشي‏ ‏به‏ ‏فعاليت‏‌‏هاي‏ ‏نه‏ ‏چندان‏ ‏وابسته‏ ‏به‏ ‏كشاورزي‏ ‏در‏ ‏زمينه‏‌‏هاي‏ ‏منابع‏ ‏آب،‏ ‏اراضي‏ ‏جنگلي،‏ ‏ساختمان،‏ ‏مهارت‏‌‏هاي‏ ‏موجود‏ ‏و‏ ‏توانمندي‏‌‏هاي‏ ‏محلي‏ ‏وجود‏ ‏دارد‏ ‏كه‏ ‏همگي‏ ‏با‏ ‏كارآفريني‏ ‏روستايي‏ ‏متناسب‏ ‏است‏. ‏تركيب‏ ‏كارآفرينانه‏‌‏ی‏ ‏اين‏ ‏منابع‏ ‏در‏ ‏رشته‏ ‏فعاليت‏‌‏هايي‏ ‏همچون‏: ‏تسهيلات‏ ‏گردشگري،‏ ‏ورزش‏ ‏و‏ ‏اوقات‏ ‏فراغت،‏ ‏آموزش‏ ‏فني‏ ‏و‏ ‏حرفه‏‌‏اي،‏ ‏خرده‏ ‏فروشي‏ ‏و‏ ‏عمده‏ ‏فروشي،‏ ‏فعاليت‏‌‏هاي‏ ‏صنعتي‏ (‏در‏ ‏سطح‏ ‏مهندسي‏ ‏و‏ ‏استاد‏ ‏كاري‏)‏،‏ ‏خدمات‏ ‏مشاوره‏‌‏اي،‏ ‏توليدات‏ ‏با‏ ‏ارزش‏ ‏افزوده‏ ‏بالا‏ ( ‏همچون‏ ‏گوشت،‏ ‏شير،‏ ‏فرآورده‏‌‏هاي‏ ‏چوبي‏ ‏و‏ ‏ساير‏ ‏فعاليت‏‌‏هاي‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏مزرعه‏ ‏تجلي‏ ‏مي‏‌‏يابد‏.
‏ ‏كارآفريني‏ ‏روستايي‏ ‏اساساً‏ ‏تفاوتي‏ ‏با‏ ‏كارآفريني‏ ‏در‏ ‏شهر‏ ‏ندارد‏ ‏جز‏ ‏اينكه‏ ‏بايد‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏فضاي‏ ‏روستا‏ ‏تصور‏ ‏نمود‏. ‏پترين‏ (1994) ‏كارآفريني‏ ‏روستايي‏ ‏را‏ ‏مجموع‏ ‏سه‏ ‏گزاره‏ ‏ذيل‏ ‏تعريف‏ ‏مي‏‌‏نمايد‏:
‏1. ‏نيرويي‏ ‏كه‏ ‏ساير‏ ‏منابع‏ ‏را‏ ‏براي‏ ‏پاسخگويي‏ ‏به‏ ‏يك‏ ‏تقاضا‏ ‏بي‏‌‏پاسخ‏ ‏بازار‏ ‏بسيج‏ ‏مي‏‌‏كند
‏2. ‏توانايي‏ ‏خلق‏ ‏و‏ ‏ايجاد‏ ‏چيزي‏ ‏از‏ ‏هيچ
‏3. ‏فرآيند‏ ‏خلق‏ ‏ارزش‏ ‏به‏ ‏وسيله‏ ‏امتزاج‏ ‏مجموعه‏ ‏واحدي‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏درراستاي‏ ‏بهره‏‌‏گيري‏ ‏از‏ ‏يك‏ ‏فرصت
‏کار‏……………………‏…………………………………………..‏………‏…………. &‏ 4
‏آنچه‏ ‏در‏ ‏مجموع‏ ‏مي‏‌‏توان‏ ‏براي‏ ‏تعريف‏ ‏مقوله‏ ‏كارآفريني‏ ‏روستايي‏ ‏بكار‏ ‏برد‏ ‏عبارتست‏ ‏از‏:
‏”‏بكارگيري‏ ‏نوآورانه‏ ‏منابع‏ ‏و‏ ‏امكانات‏ ‏روستا‏ ‏در‏ ‏راستاي‏ ‏شكار‏ ‏فرصت‏‌‏هاي‏ ‏كسب‏ ‌‏و‏ ‏كار‏“
‏اين‏ ‏نوع‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کارها‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏اندازه‏‌‏ي‏ ‏کوچک‏ ‏روستاها،‏ ‏در‏ ‏مقياسي‏ ‏کوچک‏ ‏هستند‏ ‏و‏ ‏اغلب‏ ‏بين‏ 10-20 ‏نفر‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏غالب‏ ‏بودن‏ ‏فعاليت‏‌‏هاي‏ ‏کشاورزي‏ ‏و‏ ‏کارگاهي‏ ‏از‏ ‏کارايي‏ ‏خاصي‏ ‏برخوردارند‏. ‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏تغييرات‏ ‏عصر‏ ‏کنوني‏ ‏و‏ ‏ورود‏ ‏به‏ ‏جامعه‏‌‏ي‏ ‏اطلاعاتي،‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کارهاي‏ ‏روستايي‏ ‏نيز‏ ‏در‏ ‏نوع‏ ‏دچار‏ ‏تغيير‏ ‏و‏ ‏تحول‏ ‏شده‏‌‏اند‏ ‏و‏ ‏انواع‏ ‏کسب‏ ‏وکارهاي‏ ‏خدماتي،‏ ‏توليدي،‏ ‏صنعتي‏ ‏و‏ ‏فناوري‏ ‏اطلاعات‏ ‏در‏ ‏آن‏ ‏ديده‏ ‏مي‏‌‏شود‏.
‏اصول‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار
‏با‏ ‏توجه‏ ‏به‏ ‏تعاريفکسب‏ ‏و‏ ‏کار،‏ ‏ويژگي‏‌‏هاي‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار،‏ ‏عبارتند‏ ‏از‏:
‏1. ‏فروش‏ ‏يا‏ ‏انتقال‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات‏ ‏براي‏ ‏کسب‏ ‏ارزش
‏2. ‏معامله‏‌‏ي‏ ‏کالاها‏ ‏و‏ ‏خدمات
‏3. ‏تکرار‏ ‏معاملات
‏4. ‏انگيزه‏‌‏ي‏ ‏سود‏ (‏مهم‏‌‏ترين‏ ‏و‏ ‏قدرتمندترين‏ ‏محرک‏ ‏اداره‏‌‏ي‏ ‏امور‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏)
‏5. ‏فعاليت‏ ‏توأم‏ ‏با‏ ‏ريسک‏. ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار،‏ ‏هميشه‏ ‏بر‏ ‏آينده‏ ‏متمرکز‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏عدم‏ ‏اطمينان،‏ ‏ويژگي‏ ‏آينده‏ ‏است‏. ‏از‏ ‏اين‏ ‏رو،‏ ‏همواره‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار،‏ ‏توأم‏ ‏با‏ ‏ريسک‏ ‏است‏.
‏اصول‏ ‏توسعه‏‌‏ي‏ ‏کسب‏ ‏و‏ ‏کار‏:
‏ ‏آشنايي‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏شرکت‏‌‏ها
‏ ‏آشنايي‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏محصول
‏ ‏ ‏آشنايي‏ ‏با‏ ‏نام‏ ‏بنيانگذار

 

 فایل

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

تحقیق تعريف کسب و کار 36 ص

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها