بهترین مقالات بازاریابی

تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

Rate this post

دانلود تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

تحقیق بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی

تحقیق-بررسی-میزان-آشنایی-مدیران-با-مفهوم-ارتباطات-یکپارچه-در-بازاریابی

دانلود تحقیق با موضوع بررسی میزان آشنایی مدیران با مفهوم ارتباطات یکپارچه در بازاریابی،
در قالب word و در 344 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه‌

فصل‌ اول‌: کلیات‌
۱-۱- بیان مسئله‌     ‌۲
۲-۱ـ اهمیت تحقیق     ۲
۳ـ۱ـ اهداف‌ تحقیق      ۸
۴ـ۱ـ سؤالات‌ تحقیق‌     ۸
۵ـ۱ـ جامعة‌ آماری‌     ۸
۶ـ۱ـ روش‌ تحقیق‌     ۱۲
۷ـ۱ـ تکنیک‌ جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ (ابزار پژوهش)     ۱۳
۸ـ۱ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌     ۱۳
۹ـ۱ـ موانع‌ تحقیق‌     ۱۴
۱۰-۱- یافته های پژوهش      ۱۴
۱۱-۱- مبانی نظری     ۱۵
۱-۱۱-۱- نظریه جریان دو مرحله ای    . ۱۵
۲-۱۱-۱-  نظریه استحکام     ۱۵
۳-۱۱-۱- نظریه استفاده- رضایت مندی     ۱۶
۴-۱۱-۱-  نظریه سلسله مراتب تأثیرات ارتباطی    ۱۶
۵-۱۱-۱- نظریه پذیرش       ۱۶
۶-۱۱-۱- نظریه انگیزشی     ۱۷
۷-۱۱-۱- نظریه های خصیصه منفرد     ۱۷
۸-۱۱-۱- نظریه شخصیتی چند خصیصه ای     ۱۸
۹-۱۱-۱-  نظریه های مخاطب شناسی     ۱۹


فصل‌ دوم‌: بررسی‌ ادبیات‌
بخش‌ اول‌:
۱ـ۱ـ تعریف واژگان‌     . ۲۵
۱ـ۱ـ۱- مفهوم ارتباط     . ۲۵
۲ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات     . ۲۶
۳ـ۱ـ۱- مفهوم‌ بازاریابی    ..۲۸
۴ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات بازاریابی    ..۳۱        
۵ـ۱ـ۱- مفهوم‌ مدیریت بازاریابی    . ۳۱
۶ـ۱ـ۱- مفهوم‌ ارتباطات یکپارچه بازاریابی    . ۳۲          
۷ـ۱ـ۱- مفهوم‌ رسانه ها    . ۳۴
۸ـ۱ـ۱- مفهوم‌ تبلیغات    . ۳۵
۹ـ۱ـ۱- مفهوم‌ پیشبرد فروش    . ۳۸
۱۰ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش مستقیم    . ۴۰
۱۱ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش شخصی    . ۴۱
۱۲ ـ۱-۱- مفهوم‌ روابط عمومی    . ۴۱
۱۳ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ حمایت مالی    . ۴۴
۱۴ ـ۱ـ۱- مفهوم‌ فروش رابطه ای    . ۴۴

بخش‌ دوم‌:
۱ـ۲ـ سیر تحولات بازاریابی     . ۴۵
۲ـ۲ـ دوران تکامل مدیریت بازاریابی    . ۵۲
۳ـ۲ـ فلسفه های مدیریت بازاریابی     . ۵۴
۱-۳ـ۲ـ گرایش تولید     . ۵۷
۲-۳ـ۲ـ گرایش محصول    . ۵۷
۳-۳ـ۲ـ گرایش فروش    . ۵۸
۴-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی    . ۵۸
۵-۳ـ۲ـ گرایش بازاریابی اجتماعی    . ۶۴
۴ـ۲ـ تعاریف بازاریابی    . ۶۵
۵ـ۲ـ ابعاد تعاریف بازاریابی    . ۶۷
۱-۵ـ۲ـ نیازها و خواسته ها     . ۶۸
۲-۵ـ۲ـ مبادله      ۶۹
۳-۵ـ۲ـ بازار      ۷۰
۶ـ۲ـ ابعاد گوناگون Marketing      ۷۱
۱-۶ـ۲ـ بازارگرایی      ۷۱
۲-۶ـ۲ـ بازارشناسی      ۷۱
۳-۶ـ۲ـ بازاریابی      ۷۱
۴-۶ـ۲ـ بازارسازی     ۷۲
۵-۶ـ۲ـ بازارگردی      ۷۲
۶-۶ـ۲ـ بازارسنجی      ۷۲
۷ـ۶ـ۲ـ بازارداری      ۷۳
۸ـ۶ـ۲ـ بازارگرمی      ۷۳
۹ـ۶ـ۲ـ بازارگردانی      ۷۴
۷-۲-شش گام برنامه بازاریابی     ۷۵

بخش‌ سوم:
۱ـ۳ـ بازاریابی نوین      ۷۶
۲ـ۳ـ ماهیت ارتباطات بازاریابی       ۸۲
۳-۳- مفهوم ارتباطات یکپارچه بازاریابی     ۸۵
۴-۳- فرآیند برنامه ریزی IMC     ۸۸
۵ـ۳ـ اهداف ارتباطات یکپارچه بازاریابی(IMC)     ۸۹
۶ ـ۳ـ فاکتورهای رشدIMC     ۹۰
۷ ـ۳ـ ارتباطات بازاریابی وIMC     ۹۱
۸ ـ۳ـ پنج فاکتور کلیدیIMC     ۹۳
۹ ـ۳ـ  اهداف IMC    . ۹۵
۱۰ـ ۳ـ ویژگی های اصلی IMC96
11ـ۳ـ آمیخته تبلیغات وIMC98
12 ـ۳ـ به سوی یکپارچگی۹۹
۱۳ ـ۳ـ نقش IMC در بازاریابی مدرن(۵ گام۱۰۴
۱۴-۳-بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی۱۰۵
۱۵ ـ۳ـ آینده بازاریابی مبتنی بر IMC110
16 ـ۳ـ فرآیند هشت مرحله ای IMC113
17 ـ۳ـ فرآیند برنامه ریزی ۸ مرحله ای  هشت مرحله ای IGMC115
18 ـ۳ـ فرآیند IMC (گونرینگ ) ۱۱۸
۱۹ ـ۳ـ مراحل توسعه IMC121
20 ـ۳ـ موانع موجود بر سر راه  اجرای IMC 125
21 ـ۳ـ مقیاس های تعیین اهداف و اندازه گیری IMC129

بخش‌ چهارم‌:
۱ـ۴ـ فرآیند ارتباطات در IMC 137
1-1ـ۴ـ عناصر فرآیند ارتباط۱۳۸
۲-۱ـ۴ـ مراحل ایجاد ارتباطات اثربخش با مشتریان ۱۳۸
۳-۱ـ۴ـ مراحل برنامه ارائه خدمات به مشتریان (۹ مرحله ۱۴۵
۲ـ۴ـ انتخاب رسانه ها  ۱۶۱
۳ـ۴ـتبلیغات    ۱۶۹
۱-۳ـ۴ـ میزان تبلیغات ۱۷۰
۲-۳ـ۴ـ تعیین اهداف تبلیغات      ۱۷۲
۳-۳ـ۴ـ تعیین بودجه تبلیغات     ۱۷۳
۴ـ۳ـ۴ـ تعیین استراتژی تبلیغات      ۱۷۴
۵ـ۳ـ۴ـ عملکردهای تبلیغات‌     ۱۷۵
۶ـ۳ـ۴ـ ویژگی های ساختار پیام در تبلیغات‌     ۱۷۶
۷ـ۳ـ۴ـ خصوصیات جاذبه ها در تبلیغات‌      ۱۷۷
۸ـ۳ـ۴ـ تبلیغات و آگهی ها      ۱۸۱
۹ـ۳ـ۴ـ گام های اصلی برنامه تبلیغات و آگهی ها     ۱۸۶
۱۰ـ۳ـ۴ـ تبلیغ شفاهی و رهبران عقاید     ۱۹۲
۴ـ۴ـ ترویج     .۲۰۵
۱-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در ترکیب ترویج     . ۲۰۷
۲-۴ـ۴ـماهیت و اهمیت ترویج ۲۱۱
۳-۴ـ۴ـ روش های ترویج     ..۲۱۱
۴-۴ـ۴ـ ماهیت ابزار های ترویج     . ۲۱۳
۵-۴ـ۴ـ عوامل مؤثر در تعیین ترکیب فعالیت های ترویجی..۲۲۰
۵ـ۴ـ پیشبرد فروش     .. ۲۲۲
۱-۵ـ۴ـ تصیمات اصلی در امور پیشبرد فروش     .. ۲۲۴
۶ـ۴ـ فاصله بین فروش و بازاریابی     .. ۲۳۰
۷ـ۴ـ روابط عمومی  بازاریابی     .. ۲۳۴
۱-۶ـ۴ـ ابزارهای مهم روابط عمومی     .. ۲۳۷
۲-۶ـ۴ـ مهمترین اقدامات در مورد روابط عمومی ۲۳۸
۳-۶ـ۴ـ اجرای برنامه روابط عمومی      .. ۲۳۹
۴-۶ـ۴ـ ارزیابی نتایج روابط عمومی      .. ۲۳۹
۸ـ۴ـ حمایت مالی     .. ۲۴۱

فصل‌ سوم‌: روش‌ تحقیق‌
۱ـ۳ـ جامعه‌آماری‌ ۲۴۶
۲ـ۳ـ روش‌ و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات‌ ۲۴۹
۳ـ۳ـ روش‌ تحقیق‌ در علوم اجتماعی۲۴۹
۱-۳-۳- روش‌ کار در تحقیق‌ حاضر ۲۷۶
۴ـ۳ـ اعتبار صوری‌ پرسشنامه‌ ۲۷۷
۵ـ۳ـ روش‌ تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌  ۲۷۸
۶-۳- سؤالات‌ تحقیق۲۷۸
۷-۳- مستندات  سؤالات‌ تحقیق۲۷۸


فصل‌ چهارم‌: یافته‌های‌ تحقیق‌
۱-۴- تجزیه و تحلیل داده های توصیفی ۳۰۲

فصل‌ پنجم‌: پیشنهادات‌
بخش‌ اول‌:
۱ـ۵ـ نتیجه‌گیری‌  ۳۴۵

بخش‌ دوم:
۲ـ۵ـ پیشنهادات‌ ۳۵۳

منابع۳۵۶
پیوست‌ ۳۶۳
دانلود فایل

همکاری در فروش فایل

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها