توسعه کسب و کار

تحقیق انواع تجارت الکترونیکی و مدلهای کسب و کار 32 ص

Rate this post

دانلود تحقیق انواع تجارت الکترونیکی و مدلهای کسب و کار 32 ص

تحقیق انواع تجارت الکترونیکی و مدلهای کسب و کار 32 ص

تحقیق-انواع-تجارت-الکترونیکی-و-مدلهای-کسب-و-کار-32-صلینک و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 31 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 
 

‏موضوع: انواع تجارت الکترونیکی و مدلهای کسب و کار
‏تجارت الکترونیکی یکی از پدیده های نوین و در حال گسترش دنیای کسب و کار در عصر اطلاعات است و سازمانهای آینده نگر برای حفظ و یا کسب رهبری بازار باید از آن بهره بگیرند.
‏یکی از ابعاد تجارت الکترونیکی طبقه بندی انواع آن است که بر مبناهای متفاوتی انجام پذیرفته و در نتیجه طبقه بندیهای متفاوتی از آن ارائه شده است که در این فصل به آنها اشاره و فرایند منطقی برای تقسیم بندیهای تجارت الکترونیکی مطرح‏ می‏‌‏گردد. یکی دیگر از ابعاد تجارت الکترونیکی مدلهای کسب و کار است که چگونگی تولید درآمدها را در سازمان نشان‏ می‏‌‏دهد. بعضی از سازمانها مدل کسب و کار را به صورت آگاهانه و منطقی و براساس شرایط خاص خود انتخاب‏ می‏‌‏کنند، بعضی دیگر نیز به این مسئله توجه ندارند اما ناخودآگاه از یک نوع مدل کسب و کار تبعیت‏ می‏‌‏کنند. با توجه به اینکه انتخاب آگاهانه نتایج بهتری دارد، در این فصل مدلهای کسب و کار به تفصیل بررسی‏ می‏‌‏شود.
‏انواع تجارت الکترونیکی
‏در فصل اول پدیده تجارت الکترونیکی از دیدگاههای مختلف طبقه بندی گردید. در این طبقه بندیها مبنای منطقی کلی برای رده بندی انواع EC‏ وجود ندارد. در این قسمت سعی‏ می‏‌‏شود تا دیدگاه های مختلف در خصوص طبقه بندی EC‏ ارائه و مسائل مربوط به آن بیان گردد و در نهایت یک مدل کلی برای طبقه بندی EC‏ ارائه شود. در یک نگاه گذرا رایج ترین طبقه بندی از تجارت الکترونیکی بر مبنای دو مؤلفه شرکت و مصرف کننده نهایی است. در واقع تجارت الکترونیکی براساس ماهیت خریدار و فروشنده به چهار نوع تقسیم‏ می‏‌‏شود:
‏1. شرکت با شرکت‏: در این حالت هر دو طرف مبادله الکترونیکی ماهیت حقوقی دارند و معمولاً با حجم مبادلات و ارزش آنها بسیار زیاد است. داد و ستد مواد خام، قطعات یدکی و سایر دروندادهای تولیدی معمولاً از طریق این نوع روابط انجام‏ می‏‌‏پذیرد.
‏2. شرکت با مصرف کننده‏. در این حالت یک طرف شرکت و طرف دیگر مصرف کننده است؛ فروشنده ماهیت حقوقی دارد (شرکت) و خریدار ماهیت حقیقی (مصرف کننده نهایی).
‏3. مصرف کننده با مصرف کننده:‏ در این حالت هر دو طرف ماهیت حقیقی دارند، یعنی هر دو طرف مصرف کننده‏‌‏اند.
‏4. مصرف کننده با شرکت‏. در این حالت افراد خدمات خود را به شرکت‏ می‏‌‏فروشند یا اینکه پیشنهاد خرید‏ می‏‌‏دهند؛ برای مثال وکلا و حسابداران با فروش خدمات خود به شرکتها درآمد کسب‏ می‏‌‏کنند. تفاوت B2C‏ با C2B‏ در این است که در B2C‏ عامل شروع کننده معامله شرکت است ولی در C2B‏ این عامل مشتری است.
‏تمرکز اصلی تجارت الکترونیکی بر دو بخش B2B‏ و B2C‏ و به طور اخص بر B2B‏ است. B2C, B2B‏ از چند بعد با هم تفاوت‏ می‏‌‏کنند که در جدول 1-3 نمایش داده شده است.
‏خریدار
‏شرکت
‏مصرف کننده
‏فروشنده
‏شرکت
B2B
Plasticnet.com
Covisint.com
B2C
Dell.com
GM.com
Amazon.com
‏مصرف کننده
C2B
Speakout.com
C2C
Wbay.com
Heat.net
‏شکل 1-3 انواع تجارت الکترونیکی
‏جدول 1-3 تفاوتهای B2B, B2C
‏ویژگی
B2B
B2C
‏سهم به کارگیرندگان
‏متوسط تا زیاد
‏کم تا متوسط
‏پیچیدگی تصمیمات خرید
‏پیچیده
‏نسبتا ساده
‏کانال توزیع
‏پیچیده- مستقیم از تولید کننده و یا از طریق عمده فروش تا عامل و توزیع کننده
‏ساده- مستقیم و یا از طریق خرده فروش
‏ویژگی های خرید
‏حجم بالا، ارزش بالا
‏حجم پایین، ارزش کم
‏ویژگی های محصول
‏اقلام استاندارد یا خاص
‏اقلام استاندارد
‏بخش B2B‏ به سه دلیل اهمیت خاصی در EC‏ دارد:
‏1. شرکتها معمولاً نسبت به مصرف‏‌‏کنندگان از امکانات و زیرساختارهای مناسب و کافی برای به کارگیری EC‏ برخوردارند. به همین دلیل حجم عظیمی از EC‏ (حدود 80-90 درصد) در B2B‏ واقع‏ می‏‌‏شود.
‏2. ‏به دلیل حجم گسترده و کلان فعالیتهای تجاری در شر‏کتها نسبت به مصرف‏‌‏کنندگان، صرفه‏‌‏جوییهای ناشی از EC‏ برای B2B‏، بهره‏‌‏وری کل سیستم تجاری و اقتصادی را بالا‏ می‏‌‏برد.
‏3. به دلیل گستردگی فعالیتهای اقتصادی و تجاری در B2B‏ حجم مبادلات پولی بسیار بیشتر از B2C‏ است.
‏برای درک بهتر انواع B2B‏، کاپلان و ساونی بر اساس دو مولفه نوع خرید شرکت (چه چیزی‏ می‏‌‏خرد؟) و چگونگی انجام خرید توسط شرکت (چگونه‏ می‏‌‏خرد؟) انواع مختلف B2B‏ را بررسی کرده‏‌‏اند. اینکه شرکت چه چیزی‏ می‏‌‏خرد در دو طبقه تقسیم‏ می‏‌‏شود:
‏الف) دروندادهای تولید‏. دروندادهای تولید، مواد خام، قطعات و اجزایی هستند که مستقیماً در یک محصول یا فرایند به کار‏ می‏‌‏روند. این دروندادها به دلیل نوع کاربرد خاص آنها ویژه صنعت‏ می‏‌‏باشند. برای مثال یک موسسه تبلیغاتی هیچ وقت فولاد خام یا سیستمهای ترمز خودرو نمی‏‌‏خرد چرا که به دروندادهای خاصی نیاز دارد که فقط در آن صنعت کاربرد دارد.
‏ب) دروندادهای عملیاتی‏. این دروندادها، جزئی از کالای ساخته شده نیستند و اغلب، آنها را خدمات و کالاهای نگهداری، تعمیر و عملیات‏ می‏‌‏نامند؛ مانند دستگاههای کپی، تلفن، فاکس، و امور خدماتی از قبیل نظافت.
‏مولفه دوم یعنی چگونگی خرید به دو نوع تقسیم‏ می‏‌‏شود:
‏الف) خرید سیستماتیک‏. در این نوع خرید انعقاد قراردادهای بلندمدت بین شرکت و عرضه کننده باعث ایجاد روابط نزدیک بین طرفین‏ می‏‌‏گردد. در این نوع خرید، طرفین همدیگر را کاملاً
‏ می‏‌‏شناسند و به هم اعتماد دارند و خریدار معمولاً کل خرید یا بیشتر خریدهای خود را جز در موارد خاص از یک عرضه کننده انجام‏ می‏‌‏دهد.
‏ب) خرید مقطعی‏. در این نوع خرید، هدف خریدار برآورده کردن یک نیاز فوری با حداقل هزینه است و ممکن است طرف ‏فروش خود را اصلاً نشناسد.
‏اکنون به شرح انواع B2B‏ براساس شکل 2-3‏ می‏‌‏پردازیم.
‏شرکت چه چیزی‏ می‏‌‏خرد؟
‏دروندادهای عملیاتی
‏دروندادهای تولیدی
‏شرکت چگونه‏ می‏‌‏خرد؟
‏خرید سیستماتیک
‏بازارهای MRO
Ariba
Grainger
Bizbuyer.com
‏بازارهای کاتالوگی
Chemdex
Sciquest.com
Plasticenet.com
‏خرید مقطعی
‏مدیران بازده
Employees
Adauction.com
Capacity web.com
‏مبادلات
e-steel
Paperechange.com
Altra Energy
IMX Exchange
‏شکل 2-3 انواع B2B
‏بازارهای MRO‏.‏ بازارهای افقی‏‌‏ای ‏هستند که خرید سیستماتیک دروندادهای عملیاتی را ممکن‏ می‏‌‏سازند. در این حالت کالاها و خدمات خریداری شده معمولا کم ارزش‏‌‏اند ‏و هزینه مبادلاتی، بالایی دارند. این بازارها از طریق افزایش کارایی در فرایند تدارکات ارزش افزوده ایجاد‏ می‏‌‏کنند. سایتهای MRO.com‏ و Ariba‏ جزء این دسته‏‌‏اند.
‏مدیران بازده‏. این نوع B2B‏، بازارهای مقطعی و موقتی را برای منابع عملیاتی مشترک مثل ظرفیت تولیدی، نیروی کار و تبلیغات ایجاد‏ می‏‌‏کند. این بازارها به شرکت اجازه‏ می‏‌‏دهند تا عملیات خود را از طریق یک اعلان مختصر گسترش دهد یا اینکه قراردادی را منعقد سازد. سایتهای Imark.com‏ و Adauction.com‏ از این دسته اند.

 

 فایل

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

تحقیق انواع تجارت الکترونیکی و مدلهای کسب و کار 32 ص

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها