توسعه کسب و کار

تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا

Rate this post

دانلود تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا

تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا

تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 170
حجم فایل: 0
قیمت: 34000 تومان

بخشی از متن:

تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا


دسته بندی: کامپیوتر و فناوری اطلاعات

فرمت فایل دانلودی: .zip

فرمت فایل اصلی: doc

                                                                             

توضیحات:

پروژه رشته کامپیوتر (IT) با موضوع ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا، در قالب فایل word و در حجم 170 صفحه.

بخشی از متن:

معماری سرویس گرا، رابطه تنگاتنگی با مدیریت فرایند کسب و کار BPM دارد. با توجه به ماهیت مدیریت فرایند کسب و کار معماری سرویس گرا هر دو شرط لازم و کافی یکدیگرند هرچند از یکدیگر می توانند جدا باشند اما در کنار یکدیگر معنای واقعی خود را پیدا می کنند. مثلاً اگر معماری سرویس گرا در یک سازمان تجاری تنها به کار رود آن گاه سرویس های کسب و کار طراحی شده آن نمی تواند دائماً بهبود یابند. زیرا پیش نیاز طراحی سرویس های کسب و کار شناسایی، تحلیل، مدل، طراحی، بهینه سازی و پایش فرایندهای کسب و کار می باشد. همین امر باعث بکارگیری مدیریت فرایند کسب و کار در آن سازمان همزمان با معماری سرویس گرا می شود. حالت ترکیب مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا SOA به مراتب نیازمند مدل یکپارچه ای می باشد که مدیریت فرایند کسب و کار را با ایده سرویس گرا تحقق بخشد. حال این موارد مطرح شده، ما در انجام این پروژه هدایت نمود تا نتیجه این تلاش را از نظر علمی، تئوری و کاربردی مورد قبول واقع شود.

 

کلمات کلیدی: 

کسب و کار، فرایند، مدیریت فرایند کسب و کار، معماری سرویس گرا، فرایند کاوی، مهندسی مجدد فرایند کسب و کار، اتصال سست، معماری سازمانی، پایش و مانیتورینگ.

فهرست مطالب:

مقدمه 

فصل اول 

تعریف معماری سرویس گرا 

مفاهیم اصلی در معماری سرویس گرا 

اصطلاحات رایج در معماری سرویس گرا .

فراهم کننده سرویس 

درخواست کننده سرویس 

موقعیت یاب سرویس 

واسط سرویس ..

هم نواسازی و هم خوانی 

UDDI 

WSDL 

SOAP 

یکپارچه سازی سیستم های سازمان و تعامل پذیری بین سازمانی به کمک معماری سرویس گرا

الف- یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی 

ب – یکپارچگی اتوماسیون فرایندها سازمان در قالب هم نواسازی 

ج- تعامل پذیری بین سازمانی 

چرخه حیات معماری سرویس گرا 

مرحله مدل سازی 

مرحله مونتاژ 

مرحله استقرار

مرحله مدیریت 

مرحله حاکمیت و پردازش ها 

خصوصیات اساسی جهت استفاده بهینه از سرویس ها و فواید وضرورت معماری سرویس گرا

قابلیت استفاده مجدد 

اتصال سست سرویس ها 

پنهان سازی پیاده سازی داخلی 

قابلیت ترکیب پذیری 

خودمختاری سرویس ها 

قابلیت شناسایی و کشف 

مزایای معماری سرویس گرا از نگاه کسب و کار 

مزایای معماری سرویس گرا از نگاه فناوری اطلاعات 

مدیریت فرایند کسب و کار 

نگاهی به مدیریت فرایند کسب و کار 

فرایندهای فردی 

فرایندهای فردی نیمه ساخت یافته 

فرایندهای سیستمی ساختارمند 

فرایندهای تثبیت شده 

چرخه حیات مدیریت فرایند کسب و کار 

مرحله طراحی و مدلسازی 

مرحله پیاده سازی و استقرار 

مرحله ارزیابی و مدیریت 

مرحله بهبود و توسعه 

سیستم مدیریت فرایند کسب و کار BPMS 

خلاصه 

فصل دوم 

بررسی نظریه های مختلف در زمینه ادغام BPM و SOA 

مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا مکمل یکدیگرند ..

معرفی چند متدولوژی معماری سرویس گرا و مدیریت فرایند کسب و کار 

متدولوژی SOAD (IBM Service Oriented Analysis and Design) 

تشریح فرایند SOAD 

گام 1 – شناسایی و تعریف سرویس ها 

گام 2- طبقه بندی و ترکیب سرویس ها 

گام 3 – مدل کردن جنبه های سرویس ها 

متدولوژی SOMA (IBM Service Oriented Modeling and Architecture) 

لایه سیستم های عملیاتی (Operational System) 

لایه مولفه های سازمانی (Enterprise Components Layer) 

لایه سرویس (service Layer) 

لایه فرایند حرفه (Business Process Composition or Choreograph Layer) 

لایه نمایش (Access or Presentation Layer) 

لایه جامعیت (Integration Layer) ..لایه کیفیت خدمات (QoS Layer) 

تشریح فرایند SOMA 

فاز مدلسازی کسب و کار و دگرگونی (Business Modeling and Transformation Phase) 

فاز مدیریت راه حل ها (Solutions Management Phase) 

فاز شناسایی سرویس ها ( Service Identification Phase) 

فاز تعریف سرویس ها (Service Realization Phase) 

فاز پیاده سازی، استقرار ، نظارت و نگهداری سرویس ها (Implementation and Deployment Monitoring and Management Phase 

سایر متدولوژی ها سرویس گرا 

متدولوژی SOAF (Service Oriented Architecture Framework ) 

متدولوژی RQ ( SOA Repeatable Quality) 

متدولوژی Steve Jones Service Architecture 

متدولوژی Papazoglou ..

متدولوژی BPMN to BPEL 

معرفی چهارچوب ها، استراتژی ها ، تکنولوژی ها و پلتفرم ها در زمینه ترکیب مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا 

استراتژی و پلتفرم CA 

رویکرد توسعه محرک مدل SOA 

معرفیTele logic بعنوان ناشر Tau3.0 برای توسعه محرک مدل معماری سرویس گرا 

معرفی Men Dix 

پلتفرم Virtual Machine Semantion SOA 

سند اطلاعاتی فرایند همکاری CPID 

SOA-CS 

Federation Server 1.1 

Semantion Federation Manager 1.1 

Semantion Registry and Repository 3.1 

Collaborative Process Flow Controller 1.1 

Process Flow Manager 1.1 

Event Manager Activity Manager 1.1 

Decision Manager 1.1 

(SSF 1.0)Semantion SOA Framework 

سازنده مدل فرایند کسب و کار eClarus برای معماران SOA 

امکانات و قابلیت های کلیدی eClarus 

مدل چهار قلوی معماری سرویس گرای Agile Path 

پلتفرم IDS Scheer ‘s ARIS 

رویکرد مدلسازی یکپارچه RDF 

سامانه های یکپارچه مدیریت فرایند کسب و کار و معماری سرویس گرا 

سامانه یکپارچه Oracle 

سامانه معماری سرویس گرای Oracle .

سامانه مدیریت فرایند کسب و کار Oracle 

سامانه تحلیل فرایند کسب و کار Oracle 

مانیتورینگ فعالیت کسب و کار Oracle 

مدیر فرایندBPEL Oracle 

سامانه یکپارچه IBM Web Sphere 

IBM Web Sphere Business Modeler v6.0 

Web Sphere Business Monitor v6.0 

Web Sphere Integration Developer v 6.0 

Web Sphere Process Server v6.0 

سامانه یکپارچه مایکروسافت 

سرویس دهنده تعاملی 

سرویس دهنده فرایند 

مدل توسعه 

Office Share Point Server 2007 

Biz Talk Server 2006 

الف – یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی 

ب . اتوماسیون فرایندهای سازمان در قالب هم نواسازی 

ج – تعامل پذیری بین سازمانی 

خلاصه 

فصل سوم 

هدف از حرکت به سوی معماری یا مدل پیشنهادی 

معرفی معماری یا مدل پیشنهادی 

معرفی چرخه عمر معماری یا مدل پیشنهادی 

معرفی لایه های معماری یا مدل پیشنهادی 

شرح کامل فازهای معماری یا مدل پیشنهادی 

فازهای تعریف و شبیه سازی معماری فرایند کسب و کار گرا 

گام های دخیل از دیدگاه مدیریت فرایند کسب و کار 

مدلسازی سنجش های کسب و کار 

گام های دخیل از دیدگاه معماری سرویس گرا 

طراحی سرویس گرایی …

فاز اجرای معماری فرایند کسب و کار گرا 

فازهای پایش و بهینه سازی معماری فرایند کسب و کارگرا 

گام پایش و بهبود فرایندهای کسب و کار از دیدگاه مدیریت فرایند کسب و کار 

گام مدیریت و انتشار و دیده بانی سرویس ها از دیدگاه معماری سرویس گرا 

کاربرد معماری محرک مدل د راین معماری یا مدل پیشنهادی 

طبقه بندی لایه های معماری پیشنهادی درون MDA 

خلاصه 

فصل چهارم: حوزه مطالعه موردی 

مقدمه ای بر پلتفرم ARIS 

چرخه عمر پلتفرم ARIS 

ویژگی های چارچوب پلتفرم ARIS 

مجموعه محصولات پلتفرم ARIS 

فرایندهای کسب و کار بازاریابی 

مدل های مفصل شده 

نظر اجمالی مدل ها 

فرایندهای کسب و کار برنامه ریزی تولید و برنامه ریزی تهیه 

برنامه ریزی محرک مصرف 

برنامه ریزی مبتنی بر بازار 

فرایندهای کسب و کار فروش 

ارزیابی تحلیل و آنالیز مدل های فرایند کسب و کار 

خلاصه 

فصل پنجم: نتیجه گیری

خلاصه تحقیق 

نتایج تحقیق 

محدودیت در زوایای پوشش داده نشده .

اقدامات آتی 

منابع 

فهرست شکلها

شکل 1-1: تفاوت میان هم نواسازی و هم خوانی در هدایت کننده مرکزی است 

شکل 2-1: رهیافت اتصال نقطه به نقطه برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان 

شکل 3-1: رهیافت مترجم مرکزی برای ارتباط بین سیستم های اطلاعاتی سازمان 

شکل 4-1: پیاده سازی فرایندهای حرفه به کمک موتور فرایندی Biz Talk مبتنی بر معماری سرویس‏گرا .

شکل 5-1: تعامل پذیری بین سازمانی/ کشوری به کمک وب سرویس های مبتنی بر معماری سرویس‏گرا.

شکل 6-1: چرخه حیات SOA 

شکل 7-1: مدیرت فرایند کسب و کار 

شکل 8-1: تفاوت سیستم مدیریت فرایند کسب و کار و سیستم مدیریت گردش کار 

شکل 9-1: چرخه حیات BPM 

شکل 1-2: فرایند SOAD 

شکل 2-2 : فرایند SOMA نگارش 2004 

شکل 3-2: توالی انجام فعالیت ها در SOMA 

شکل 4-2: معماری پیشنهادی SOMA 

شکل 5-2: نقش های فراهم کنندهو مصرف کننده سرویس ها و فعالیت هایی مرتبط با آنها شکل 6-2 : مدل اطلاعاتی سطح بالای SOA 

شکل 7-2 : پلتفرم SOA-Vm 

شکل 8-2 : معماری SBP 

شکل 9-2 : مدل چهار قلویAgile Path^s SOA 

شکل 10-2 : مدل چارقلوی SOA معماری ارجاعی معماری سرویس گرا را تحت نفوذ قرار می دهد

شکل 11-2 : بکاربردن مدل چهارقلوی SOA برای شناسایی سرویس کاندید 

شکل 12-2: چرخه عمر پلتفرم ARIS 

شکل 13-2: چارچوب اجزای پلتفرم ARIS 

شکل 14-2: نمونه سرویس ها 

شکل 15-2: پلتفرم مستقل از ساختار مدل RDF 

شکل 16 -2: جایگزین سیستم با مدلهای سرویس 

شکل 17-2 : الگوی ارتباط بین use caseها ،سرویس ها و فرایندها 

شکل 18-2 : نگاه SOA از دنیای IT مطابق با Oracle 

شکل 19-2 : استانداردهای سامانه معماری سرویس گرای Oracle 

شکل 20-2 : سامانه مدیریت فرایند کسب و کار Oracle 

شکل 21-2: سامانه تحلیل فرایند کسب و کار Oracle 

شکل 22-2:Oracle BAM 

شکل 23-2: راه حل های مدیریت فرایند کسب و کار IBM WebSphere ، پیاده سازی ممارستی از ارتباط BPM- SOA 

شکل 24-2: نگاشت کامپوننت های سامانه IBM WebSphere به چرخه عمر فرایند BPMS 

شکل 25-2 : عملکرد بلوک های Web Sphere Process Server 

شکل 26-2 : ساختن راه حل یکپارچه فرایند از طریق سامانه IBM Web Sphere 

شکل 27-2: معماری مفهومی سیستم مدیریت فرایند کیب و کار میکروسافت 

شکل 28-2 :اجزاء سیستم مدیریت فرایند کسب و کار مایکروسافت 

شکل 29-2: یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی سامان با کمک ارسال/دریافت پیام 

شکل 30-2 : یکپارچگی سیستم های اطلاعاتی سازمان در قالب اتوماسیون فرایندهای حرفه 

شکل 31-2: قابلیت تعامل BizTalk با سیستم های اطلاعاتی دیگر سازمان ها 

شکل 1-3: چرخه عمر معماری سرویس¬گرا 

شکل 2-3: چرخه عمر مدیریت فرایند کسب و کار 

شکل 3-3: چرخه عمر معماری/مدل پیشنهادی BPOA 

شکل 4-3: ارتباط بین BPM وSOA از دیدگاه اول 

شکل 5-3: ارتباط لایه کسب و کار ولایه سرویس 

شکل 6-3: رابطه بین BPM و SOA از دیدگاه معماری BPOA 

شکل 7-3: معرفی لایه ها در ارتباط بین BPM و SOA 

شکل 8-3: مفسران MDA بر مدل های نرم افزاری PIM و PSM تمرکز دارند و دیدگاه کامل کسب وکار را مدیریت نمی کنند 

شکل 9-3: گردش کار و مراحل اصلی توسعه نرم افزار براساس نیاز کسب و کار 

شکل 10-3: دیاگرام گردش کار با فعالیت های اصلی از گام 1.2 

شکل 11-3: دیاگرام گردش کار با فعالیت های اصلی از گام 1.3 

شکل 12-3: دیاگرام گردش کار با فعالیت های اصلی از گام 2.2 

شکل 13-3: دیاگرام گردش کار فعالیت های اصلی از گام2.3 

شکل 14-3: طبقه بندی لایه ها درون چشم انداز MDA 

شکل 32-4: جایگاه ARIS با مفهوم چرخه عمر و مفهوم دید 

شکل 33-4: چرخه عمر ARIS 

شکل 34-4: سلسله مراتبی سرویس های کسب و کار بر اساس سلسله مراتبی فرایندهای کسب و کار

شکل 35-4: چارچوب های فرایند کسب و کار ARIS 

شکل 36-4: چارت سازمانی نمایشگاه عمومی اتومبیل 

شکل 37-4: مدلسازی داده های فروش 

شکل 38-4:نمودار ساختاریافته روش دانستن فروش 

شکل 39-4: نمودارساختاریافته روش دانستن فروش 

شکل 40-4: هسته فرایندهای کسب و کار نمایشگاه عمومی اتومبیل 

شکل 41-4: سناریو کسب و کار نمایشگاه اتومبیل 

شکل 42-4: درخواست ارسال با پست 

شکل 43-4: بررسی صحت تماس با فرد 

شکل 44-4: پیگیری بازدید از نمایشگاه .

شکل 45-4:درخت واره وظایف بازاریابی عملی و موثر 

شکل 46-4: درخت واره وظایف بازاریابی استراتژیک 

شکل 47-4: مدل فرایند رویداد برنامه ریزی محرک مصرف 

شکل 48-4: مدل فرایند رویداد برنامه ریزی مبتنی بر بازار 

شکل 49-4: مدل فرایند رویداد پردازش تحقیق و استعلام مشتری 

شکل 50-4: مدل رویداد پردازش پیشنهاد و درخواست مشتری 

شکل 51-4: مدل اتوماسیون های فرایند فروش 

شکل 52-4: تحلیل سه مدل فرایند کسب و کار فروش ازنوع ارزیابی طبقه بندی وظایف و توابع 

شکل 53-4: گردش جریان شبیه سازی پلتفرم ARIS

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود پرسشنامه

دانلود طرح درس روزانه

تحقیق ارائه مدل یکپارچه برای مدیریت فرایند کسب و کار با رویکرد معماری سرویس گرا

Loading

digital-marketer.ir
دیجیتال مارکتر

درباره digital-marketer.ir

عاشق یادگیری در حوزه بازاریابی دنیای دیجیتال با سابقه 11 سال فعالیت اینترنتی , سئو , تولید محتوا و فروش هزاران محصول در فضای وب فارسی و هزاران عبارت در صفحه اول گوگل متخصص در فروش انفجاری محصولات فروشگاه های اینترنتی.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها